Снимка за спомен

Снимка със студенти от Нов Български Университет (НБУ), специалност „Архитектура“, 5 курс. Председателят на Института по екологично строителство – ИЕС – Добромир Машев, преподава тази година на младежите в техния 10 семестър „Основи на екологичното строителство и работа с естествени материали“ – избираем предмет, който се радва на широк интерес от страна на бъдещите архитекти.

Курсът завърши с усмивки и благодарности, а студентите изразиха желание догодина да продължат да се образоват по темата „естествени строителни материали“.