МЕДИИ

БТА

ИЕС се представи на Форума „ЕКО хармонично строителство“

АКТУАЛНО

„Втори шанс за живот на едно училище“

МИРОГЛЕД

септември 2022 г.

Портал 12

Да СЪградим заедно Дома на Екологичното строителство

РАДИО ФОКУС

„В модерното строителство има много пропуски“

БТА

Първа акция - юни 2023 г.

ДАРИК

Първа акция - юни 2023 г.

НОВИНИ 247

Първа акция - юни 2023 г.

БЛУМБЕРГ ТВ

“Еко строителство – симбиоза между европейски примери и българско наследство“

ФОКУС

Първа акция - юни 2023 г.

УТРО

Първа акция - юни 2023 г.

Сп. СТРОИТЕЛИ

Интервю с Добромир Машев - август 2023 г.

СТРОИТЕЛСТВО

Първа акция - юни 2023 г.

БНР Благоевград

Първа акция - юни 2023 г.

БТА

юни 2023 г.

СЕГА

юни 2023 г.

УСПЕЛИТЕ

юни 2023 г.

БТА

юли 2023 г.

МИРОГЛЕД

юли 2023 г.

АКТУАЛНО

юли 2023 г.

УТРО, РУСЕ

юли 2023 г.

ПРОНЮЗ

август 2023 г.

БТА

август 2023 г.

НПО ПОРТАЛ

Трета акция, 2023 г.

НОВИНИ 247

август 2023 г.

ПЕРНИК НЮЗ

август 2023 г.

TRUE STORY

ноември 2023 г.

МИРОГЛЕД

август 2023 г.