ИЕС АНГЕЛИ

СТАНИ #ИесАнгел

Сдружение „Институт по екологично строителство“ е организация с нестопанска цел. За реставрацията на сградата на старото училище в село Долни Раковец е разкрита дарителска сметка и всеки, който желае да подкрепи каузата на ИЕС, може да дари средства:

 

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА

Вид валута: BGN

IBAN: BG35UNCR70001525390982

BIC: UNCRBGSF

Титуляр: Сдружение Институт по екологично строителство

Дарявайки за каузата вие ставате наш #ИесАнгел, който активно допринася за развитието на общността и създаването на нова строителна култура в България!

 

Дарявайки, получавате шанс да популяризирате своята дейност и да вървите по пътя на социалната отговорност, която е способна да промени към по-добро бъдещето на България. Институтът по екологично строителство издава удостоверение за направено дарение, което се ползва за данъчно облекчение от счетоводната печалба, съгласно разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане и на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Пожелаваме си много #ИесАнгели, за да можем заедно да съградим дома на екологичното строителство #ИЕС, където архитекти, инженери, занаятчии, майстори, строители и любители ще могат да се обучават и да обменят полезна информация и добри практики как да използват екологични строителни материали в проектите си и да създават природен енергийно ефективен микроклимат в дома.

Благодарим ви за подкрепата!